รายการสินค้า


มือหนึ่ง

เงาะอบแห้ง/ฟรีสดราย 45 กรัม
ราคา 240 บาท
อาหาร/เครื่องดื่ม
สมุทรสาคร / กระทุ่มแบน
02 เม.ย 2563
หมดอายุภายใน -318 วัน
มือหนึ่ง

ทุเรียนฟรีสดราย 45 กรัม
ราคา 220 บาท
อาหาร/เครื่องดื่ม
สมุทรสาคร / กระทุ่มแบน
02 เม.ย 2563
หมดอายุภายใน -318 วัน
มือหนึ่ง

มะพร้าวเคลือบช๊อกโกแลต 70 กรัม
ราคา 120 บาท
อาหาร/เครื่องดื่ม
สมุทรสาคร / กระทุ่มแบน
02 เม.ย 2563
หมดอายุภายใน -318 วัน
มือหนึ่ง

มะม่วงกวนรูปดอกกุหลาบ 200 กรัม
ราคา 150 บาท
อาหาร/เครื่องดื่ม
สมุทรสาคร / กระทุ่มแบน
02 เม.ย 2563
หมดอายุภายใน -318 วัน
มือหนึ่ง

มะม่วงกวนรูปดอกกุหลาบ 100 กรัม
ราคา 75 บาท
อาหาร/เครื่องดื่ม
สมุทรสาคร / กระทุ่มแบน
02 เม.ย 2563
หมดอายุภายใน -318 วัน
มือหนึ่ง

ข้าวเหนียวน้ำกะทิมะม่วง 75 กรัม
ราคา 80 บาท
อาหาร/เครื่องดื่ม
สมุทรสาคร / กระทุ่มแบน
02 เม.ย 2563
หมดอายุภายใน -318 วัน
มือหนึ่ง

ข้าวเหนียวนำ้กะทิทุเรียน 75 กรัม
ราคา 80 บาท
อาหาร/เครื่องดื่ม
สมุทรสาคร / กระทุ่มแบน
02 เม.ย 2563
หมดอายุภายใน -318 วัน
มือหนึ่ง

มะพร้าวอบกรอบ 100 กรัม
ราคา 85 บาท
อาหาร/เครื่องดื่ม
สมุทรสาคร / กระทุ่มแบน
02 เม.ย 2563
หมดอายุภายใน -318 วัน
มือหนึ่ง

มะม่วงอบแห้ง 100 กรัม
ราคา 85 บาท
อาหาร/เครื่องดื่ม
สมุทรสาคร / กระทุ่มแบน
02 เม.ย 2563
หมดอายุภายใน -318 วัน
ลงขาย